17 març, 2023
Splendid Foods

Dos nous projectes d’R+D de digitalització i innovació de Splendid Foods

Tal i com recull la publicació sectorial Alimarket, en la seva notícia “Splendid Foods torna a liderar dos nous projectes d’R+D i s’endinsa en el 5.0”, l’empresa fabricant d’elaborats carnis de Seva continua treballant en la seva estratègia de digitalització i innovació.

La notícia d’Alimarket explica que Splendid Foods lidera i participa en dos projectes d’R+D, en l’entorn 5.0, amb l’objectiu d’avançar en l’optimització dels seus processos, així com en l’àmbit de la sostenibilitat i la seguretat alimentària dels seus productes. Aquestes dues iniciatives són els projectes ¨VALSalm¨, que té com a objectiu la validació de la seguretat dels embotits crus i curats enfront la salmonel·la, i el ¨Sedefi 5.0¨ per optimitzar el procés d’assecat dels embotits.


Llegir tota la notícia