Entrevista a David Garcia Gassull pel projecte REFERENTS

Les píldores audiovisuals REFERENTS tenen com a propòsit revaloritzar la figura de l’empresari des del factor humà, aquella visió més personal i moltes vegades desconeguda de les persones que estan al capdavant de les empreses. Amb REFERENTS, volem recordar a tothom que, al cap i a la fi, són les persones les que fan possible els somnis i els èxits empresarials.

El projecte REFERENTS està impulsat pel Consell Empresarial d’Osona, la Cambra de Comerç i la Universitat de Vic.

23 febrer, 2024
Can Duran

Federació DOP IGP llonganissa de Vic

Vic ha acollit a la federació DOP IGP llonganissa de Vic en una jornada festiva a la plaça major. Can Duran juntament amb la resta de marques de la IGP, defensa amb aquest segell un origen i una manera de fer pròpia de la Plana de Vic. Som origen, som qualitat.

17 març, 2023
Splendid Foods

Dos nous projectes d’R+D de digitalització i innovació de Splendid Foods

Tal i com recull la publicació sectorial Alimarket, en la seva notícia “Splendid Foods torna a liderar dos nous projectes d’R+D i s’endinsa en el 5.0”, l’empresa fabricant d’elaborats carnis de Seva continua treballant en la seva estratègia de digitalització i innovació.

La notícia d’Alimarket explica que Splendid Foods lidera i participa en dos projectes d’R+D, en l’entorn 5.0, amb l’objectiu d’avançar en l’optimització dels seus processos, així com en l’àmbit de la sostenibilitat i la seguretat alimentària dels seus productes. Aquestes dues iniciatives són els projectes ¨VALSalm¨, que té com a objectiu la validació de la seguretat dels embotits crus i curats enfront la salmonel·la, i el ¨Sedefi 5.0¨ per optimitzar el procés d’assecat dels embotits.


Llegir tota la notícia

Entrevista al gerent d’Splendid Foods al programa de TV3 Tot es mou

El programa de TV3, Tot es Mou, presentat per l’Helena Garcia Melero, va entrevistar el passat 15 de març al gerent d’Splendid Foods, David Garcia-Gassull, per parlar sobre com l’increment del preu del porc està afectant la indústria càrnia i, en concret, a la d’elaboració d’embotits i com el sector intenta fer front a aquesta situació.

L’entrevista es va emmarcar dintre el bloc que el programa va dedicar a la pujada del preu del porc, que s’ha incrementat un 59% l’últim any.

SEDEFI 5.0. Sistema d’assecat desagregat eficient 5.0

15 febrer, 2023

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 NG.

Descripció del projecte:

El projecte en qüestió es tracta d’una solució intel·ligent basada en la investigació industrial per a la optimització d’un procés productiu que porta molt de temps sense evolucionar. El que es pretén investigar és un equip pilot d’assecat que incorpora innovacions en el seu funcionament, control i anàlisis. Es preveu la validació del sistema plantejat i el resultat final suposaria una revolució per al sector carni. Aquesta revolució s’articularà mitjançant 3 punts, la eficiència, el control del procés i el control del temps del procés. Es pretén ajuntar conceptes de producció eficient, control, digitalització, big data i machine learning en aquest mateix projecte.

Després de molt d’anàlisi i investigació per part de l’equip de GasN2, es pot dir que el mateix equip ha desenvolupat un dispositiu d’assecat que permet oferir un estalvi energètic molt significatiu (>30%) amb el mateix resultat que un assecador estàndard. Així doncs, es tracta d’un projecte que tindrà un impacte mediambiental molt rellevant.

Una vegada aconseguit el grau similar al del assecador estàndard a Splendid Foods, aquest podrà adaptar al mapa de temperatura i humitat de l’assecador a temps real, i Tagtio facilitarà la recepció i tractament de dades. Aquesta activitat es basarà en adaptar els diferents graus de llibertat i control de l’equip pilot innovador d’assecat buscant la màxima homogeneïtat en la sala.

I per finalitzar el projecte i en busca de l’excel·lència en el procés, es preveu optimitzar els temps d’assecat i repòs en base a la merma del producte a temps real i no en base a la estimació, o al pesatge discret que es faria actualment.

L’objectiu:

L’objectiu principal del projecte és validar una tecnologia innovadora d’assecat  d’embotits que permeti l’estalvi energètic del procés d’assecat en condicions controlades. També permetrà optimitzar el procés a través de la monitorització de la merma a temps real.

De forma indirecte es preveu aconseguir els següents subobjectius:

  • Quantificar els estalvis energètics a unes condicions de partida base.
  • Validar el mapa de temperatura i humitat de dins de l’assecador perquè sigui el més homogeni possible a partir de diversos sensors
  • Establir dades base d’autoregulació en funció de paràmetres establerts (machine learning).
  • Validar la merma temporal mesurada mitjançant sensors ubicats a l’equip pilot i ajustar a la merma real a l’assecador, per ajustar la mesura a la realitat.
  • En base a la merma temporal ajustar de forma eficient els temps a cada fase.

Participants:

  • Splendid Foods SAU
  • GasN2 SL
  • Tagtio SL
  • INNOVACC

Pressupost total plantejat:

150.084,45 €

Ajut previst:

114.316,14 €

Amb el suport de:

20 gener, 2023
Can Duran

VALSalm – Validació de la seguretat dels embotits crus-curats enfront la Salmonella

Splendid Foods, com a membre beneficiari del grup operatiu, juntament amb IRTA, com a centre tecnològic, estan duent a terme aquest projecte que té per objectiu el desenvolupament i aplicació d’un enfocament metodològic innovador que permeti la validació de la seguretat del procés de producció dels embotits crus-curats enfront Salmonella a través de challenge test amb enterobacteris i microbiologia predictiva.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Splendid Foods lidera el projecte VALSalm.

21 setembre, 2022
Can Duran

Alimarket es fa ressò de l’entrada de Splendid Foods al mercat de V gamma

La publicació sectorial Alimarket ha publicat, aquest mes de setembre, la notícia “El grup Splendid Foods explora noves oportunitats de negoci en el mercat de V gamma“, en què recull la informació que el fabricant d’elaborats carnis de Seva entrarà en el mercat de plats refrigerats i congelats, de la mà de ‘*Viubé’, una de les ensenyes del grup, dedicada a la cria i engreixament de pollastres i galls dindi, bio, especejament i producció d’elaborats frescos.

 

26 juliol, 2022
Splendid Foods

Splendid Foods rep un ajut de la Generalitat per al projecte d’innovacions en elaboració de productes curats

L’empresa Splendid Foods SAU ha rebut del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya un ajut, en base a la Resolució ARP/2259/2019, de 12 d’agost, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02) i a l’Ordre ARP/159/2019, de 31 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02), per al Projecte d’innovacions en indústria d’elaboració de productes curats, al municipi de Seva (Barcelona).

 

28 abril, 2022
Mitjans
Splendid Foods

El diari Expansión publica una notícia de Splendid Foods

El passat 23 d’abril, el diari econòmic Expansión va publicar la notícia “Splendid Foods repeteix vendes i destina 1,5 milions d’euros a inversions”, en què, a partir de les declaracions que David Garcia-Gassull, el gerent de Splendid Foods, va fer al periodista d’aquest mitjà, es comenten les bones dades de facturació de 2021 de la companyia de Seva i les previsions que esperen per a aquest any 2022.

Podeu llegir la notícia en aquest enllaç.