15 novembre, 2021
Splendid Foods

El projecte EMBOT-ITs d’Splendid Foods per a optimitzar el procés de curació dels embotits guanya el Premi Indústria 4.0

Splendid Foods s’ha proclamat guanyador del Premi Indústria 4.0 pel seu projecte per a millorar i optimitzar l’eficiència del procés de curació d’embotits per mitjà d’Intel·ligència Artificial i Big Data, esdevenint la primera empresa del sector agroalimentari que aconsegueix aquest guardó.

Seva, novembre de 2021 – EMBOT-ITs, el projecte d’Splendid Foods per a optimitzar el procés de curació dels embotits a través d’una anàlisi avançada de dades i sistemes intel·ligents, s’ha alçat amb el Premi Indústria 4.0, durant la 6a edició del lliurament d’aquests premis, que va tenir lloc divendres passat en el marc del Fòrum Indústria 4.0. L’empresa de Seva és la primera del sector agroalimentari que assoleix aquest reconeixement, fins ara atorgat a empreses tecnològiques.

(més…)

29 setembre, 2021
Splendid Foods

Splendid Foods lidera un projecte per validar la seguretat dels embotits enfront de la salmonel·la

El grup empresarial de la família Garcia-Gassull i Beulas es posa al capdavant del projecte VALSalm, que té com a objectiu validar la seguretat dels embotits crus i curats enfront de la salmonel·la.

Seva, setembre de 2021 – El grup Splendid Foods s’ha convertit en l’impulsor i líder del projecte VALSalm, que té com a objectiu la validació de la seguretat dels embotits crus i curats enfront de la salmonel·la, per aconseguir protegir la salut del consumidor i la marca, evitant alertes i retirades de productes.

Això es farà mitjançant un programa d’execució que contempla la minimització de salmonel·la a través de l’ús de matèries primeres de màxima qualitat microbiològica i bones pràctiques i de la reducció dels nivells de salmonel·la per mitjà de la formulació i el procés.

Per al projecte es desenvoluparan i aplicaran enfocaments metodològics que permetin la validació de la seguretat del procés de producció dels embotits crus-curats enfront de la salmonel·la a través de “challenge test” amb enterobactèries i microbiologia predictiva.

(més…)

5 maig, 2021
Splendid Foods

Splendid Foods innova amb Eurecat

Eurecat ha treballat conjuntament amb Splendid Foods en el projecte Embot-ITS. A través de l’aplicació de sensòrica, analítica avançada de dades i la creació d’un sistema intel·ligent de suport a la decisió, l’empresa ha aconseguit reduir el temps d’assecat dels productes, incrementar la capacitat dels assecadors en un 20% i en conseqüència augmentar la productivitat sense minvar la qualitat del producte final.

El projecte Embot-ITs se suma a les iniciatives de millora permanent de l’empresa en el seu camí cap a la Indústria 4.0, apostant per la innovació tecnològica i l’especialització com a palanques de la seva competitivitat.

 

27 abril, 2021
Splendid Foods

Splendid Foods i Granjas Ecológicas participen al projecte sobre noves fonts alternatives d’alimentació animal

Seva, febrero de 2021 – Splendid Foods y Granjas Ecológicas participan en el proyecto C3, nuevas fuentes alternativas de alimentación animal, que tiene como objetivo principal estudiar la viabilidad de obtención de piensos y productos de alimentación animal para ave basados en nuevas fuentes alternativas.

Con este proyecto de los Grupos Operativos 2019, el grupo empresarial de Seva espera conseguir caracterizar en detalle la composición de nutrientes de los subproductos para identificar y seleccionar aquellos que permitan una máxima eficiencia; optimizar el subproducto, como ingrediente proteico para la formulación de piensos de alto valor biológico; y formular productos de alimentación animal, en base a una fuente de proteína alternativa.

Este es un Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (cooperación para la innovación) del PDR de Cataluña 2014-2020.

 

Amb el suport de:

27 abril, 2021
Can Duran

Splendid Foods implanta un projecte d’ús de tecnologia avançada i Big Data per optimitzar el procés de curació dels seus embotits

Seva, febrer de 2021 – Splendid Foods ha posat en marxa en les seves instal·lacions el projecte pilot Embot-IT’s, que té com a objectiu la millora de l’eficiència en el procés de curació d’embotits mitjançant la digitalització d’assecadors i fent una anàlisi avançada de dades i sistemes intel·ligents d’ajuda a la decisió. Això permet reduir els temps de curació i uniformitzar-lo per assegurar la qualitat final del producte, reduint les minves i la matèria excedent.

Aquesta aposta d’Splendid Foods per la innovació i la tecnologia avançada és un pas més que dona l’empresa per estar més a prop de la Indústria 4.0, implantant l’anàlisi de Big Data per als processos industrials, per afrontar així els nous reptes d’eficiència.

A dia d’avui, el fabricant d’embotits de Seva ja ha estat capaç de reduir la durada del procés d’assecatge, fins i tot millorant la qualitat dels productes, a més d’aconseguir un increment en la productivitat per assecador. De la mateixa manera, segueix treballant en el desenvolupament de models de predicció que permetin determinar el moment més òptim, d’acord amb criteris de qualitat, per efectuar la retirada dels lots de productes ja curats, generant així un millor aprofitament dels recursos productius.

El projecte Embot-IT’s està coordinat pel Clúster Innovacc i compta amb la col·laboració de l’empresa Patel (del Grup Vall Companys), l’enginyeria Delsys HDGL Group i el centre tecnològic de Catalunya,  Eurecat. Aquest projecte va obtenir una ajuda en innovació dels Grups Operatius del Departament d’Agricultura de la Generalitat del 2017.

 Aquest és un Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

 

Amb el suport de:

27 abril, 2021
Can Duran

Splendid Foods executa el projecte sobre selecció de truges no reproductores per a millora del perfil lipídic dels embotits curats

Seva, febrer de 2021 – L’objectiu d’aquest projecte, en què ha participat Splendid Foods i que s’ha executat el setembre de 2020, ha estat millorar el perfil lipídic dels embotits a través de la modificació de l’alimentació de l’animal amb la finalitat de millorar l’estat nutricional dels consumidors, i en definitiva, la seva qualitat de vida i benestar.

Per a la consecució dels objectius plantejats ha estat necessari desenvolupar els següents objectius tecnològics específics, que han donat lloc a les principals línies de treball del projecte.

  • Estudi amb lots control i lots prova de truges no reproductores (llavores) amb pastura semiextensiva.
  • Estudi dels efectes de la modificació en l’alimentació de l’animal a nivell del perfil lipídic de la carn.
  • Valoració de la viabilitat d’utilitzar carn de porc amb un millor perfil lipídic com a matèria primera dels embotits en estudi.
  • Avaluació de les propietats nutricionals i sensorials dels embotits.
  • Determinació  del perfil de textura i color dels embotits.
  • Avaluació de la variació dels impactes ambientals atribuïts a la variació de l’alimentació dels animals i identificar els punts crítics de la cadena de valor per a poder optimitzar el consum de recursos i energia.
  • Valoració de l’impacte de la incorporació d’un distintiu de sostenibilitat a nivell d’etiquetatge dels productes com a eina important de màrqueting i difusió: “Obtenció d’embotits amb un perfil nutricional d’alta qualitat i ambientalment responsables”.

Aquest és un Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

 

Amb el suport de:

14 desembre, 2020
Can Duran

Millora de la tecnologia en equips i processos

Millora de l’eficiència energètica de l’procés de Snacks de la planta de Splendid Foods, S.A.U. a Seva, mitjançant la substitució dels equips existents per nous equips d’elevada eficiència energètica.

26 juny, 2020
Can Duran

Splendid Foods rep un ajut europeu FEADER

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a Splendid Foods una subvenció per a les inversions en innovació tecnològica i automatització. L’ajut s’emmarca dins el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i correspon a inversions de modernització de les instal·lacions de l’empresa, ubicada a Seva (Osona).

faeder-can-duran-cartell

 

Què és el FEADER?

El FEADER és l’instrument de finançament per implementar la Política Agrícola Comuna (PAC) i l’estratègia Europa 2020. El seu objectiu és millorar la gestió i la política de control de desenvolupament rural. Els objectius generals del FEADER són el foment de la competitivitat de l’agricultura, la garantia d’una gestió sostenible dels recursos naturals i d’acció pel clima, i el desenvolupament territorial equilibrat de les economies i comunitats rurals mitjançant la creació d’ocupació.

 

21 febrer, 2019
Marca

Splendid Foods impulsa un projecte per optimitzar el procés de curació dels embotits

El grup Splendid Foods, s’ha convertit en l’impulsor del projecte pilot Embot-It’s, que té com a objectiu la millora de l’eficiència en el procés de curació d’embotits mitjançant l’anàlisi avançada de dades i sistemes intel·ligents d’ajuda a la decisió. Això es farà estudiant, monitorant i aplicant estratègies de control per optimitzar l’assecat d’embotits, el que permetrà reduir els temps de curació i uniformitzar-los per a assegurar la qualitat final del producte, reduint les minves i la matèria excedent.

Aquest projecte ha obtingut una ajuda en innovació dels Grups Operatius del Departament d’Agricultura de la Generalitat 2017.

El gerent de Spendid Foods, David Garcia Gassull, comenta “aquest projecte permetrà a l’empresa estar més prop de la Indústria 4.0, posant en marxa aquesta anàlisi de Big Data per als processos industrials, que ens facilitaran fer front a els nous reptes d’eficiència”. 

L’execució del projecte Embot-it’s compta amb la col·laboració de l’ empresa Patel (del Grup Vall Companys), l’enginyeria de IT Delsys i el centre d’anàlisi de Big Data d’Eurecat. La coordinació del mateix està sent realitzada pel Clúster Innovacc i està previst que finalitzi a finals del mes de setembre de 2020.