20 gener, 2023
Can Duran

VALSalm – Validació de la seguretat dels embotits crus-curats enfront la Salmonella

Splendid Foods, com a membre beneficiari del grup operatiu, juntament amb IRTA, com a centre tecnològic, estan duent a terme aquest projecte que té per objectiu el desenvolupament i aplicació d’un enfocament metodològic innovador que permeti la validació de la seguretat del procés de producció dels embotits crus-curats enfront Salmonella a través de challenge test amb enterobacteris i microbiologia predictiva.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Splendid Foods lidera el projecte VALSalm.