Categoria: Splendid Foods

5 maig, 2021
Splendid Foods

Splendid Foods innova amb Eurecat

Eurecat ha treballat conjuntament amb Splendid Foods en el projecte Embot-ITS. A través de l’aplicació de sensòrica, analítica avançada de dades i la creació d’un sistema intel·ligent de suport a la decisió, l’empresa ha aconseguit reduir el temps d’assecat dels productes, incrementar la capacitat dels assecadors en un 20% i en conseqüència augmentar la productivitat sense minvar la qualitat del producte final.

El projecte Embot-ITs se suma a les iniciatives de millora permanent de l’empresa en el seu camí cap a la Indústria 4.0, apostant per la innovació tecnològica i l’especialització com a palanques de la seva competitivitat.

 

27 abril, 2021
Splendid Foods

Splendid Foods i Granjas Ecológicas participen al projecte sobre noves fonts alternatives d’alimentació animal

Seva, febrero de 2021 – Splendid Foods y Granjas Ecológicas participan en el proyecto C3, nuevas fuentes alternativas de alimentación animal, que tiene como objetivo principal estudiar la viabilidad de obtención de piensos y productos de alimentación animal para ave basados en nuevas fuentes alternativas.

Con este proyecto de los Grupos Operativos 2019, el grupo empresarial de Seva espera conseguir caracterizar en detalle la composición de nutrientes de los subproductos para identificar y seleccionar aquellos que permitan una máxima eficiencia; optimizar el subproducto, como ingrediente proteico para la formulación de piensos de alto valor biológico; y formular productos de alimentación animal, en base a una fuente de proteína alternativa.

Este es un Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (cooperación para la innovación) del PDR de Cataluña 2014-2020.

 

Amb el suport de: