28 febrer, 2017
Marca

Millora de l’eficiència energètica i de l’ús de l’aigua de la indústria càrnia

Eficiència energèticaSplendid Foods va col·laborar en un estudi realitzat per Energy Tools on es van presentar les millores, les tendències i els reptes de futur en la innovació del sistema de Fred Industrial. Es tracta de les tècniques pioneres per la millora de l’eficiència energètica, l’ús de l’aigua i la reducció de forma substancial, tant en el consum energètic com a les emissions de CO2, a la indústria càrnia.

Juntament amb Splendid Foods s’han analitzat 5 centres relacionats amb el sector carni. A través de l’estudi s’ha analitzat amb profunditat si aquests compleixen els requisits per la implantació dels nous sistemes.

Entrevistem a Jordi Coll Bertranpetit, responsable del negoci Industrial d’Energy Tools Consulting S.L. i encarregat de presentar l’estudi realitzat en diverses conferències, qui ens explica la situació global d’aquest sector, amb l’objectiu d’implantar els millors sistemes tècnics per aconseguir un major estalvi energètic i, per tant, un retorn de la inversió.

 1. Objectius de l’estudi “Millora de l’eficiència energètica i de l’ús de l’aigua de la indústria càrnia”.

El principal objectiu en un estudi per la millora de l’eficiència energètica, és buscar les millors opcions tècniques i econòmiques per dur a terme canvis en equips i hàbits per reduir de forma substancial tant el consum energètic com les emissions de CO2, tanmateix aquesta reducció repercuteix directament en un estalvi econòmic també.

 1. Teniu fites i dates marcades per assolir objectius referents a la sostenibilitat energètica i hídrica?

No tenim fites marcades perquè en cada estudi es detecten millores diferents depenent de molts factors, com és obvi, en una indústria relativament nova o reformada de poc temps, el grau d’eficiència instal·lat serà més elevat que una altra d’antiquada o vella. Per tant, una vegada fetes les visites i analitzada la informació és possible determinar el potencial d’estalvi.

 1. Què és i per què serveix el fred industrial? Quina seria la seva correcta utilització parlant en termes d’optimització i sostenibilitat?

El fred industrial és aquell fred que s’utilitza per a un procés productiu. A Splendid Foods els afecta directament. Pel que fa a Spelndid Foods, hem de dir que és una de les empreses a utilitzar com a referència en l’aspecte d’innovadors en sistema de fred industrial, a títol d’exemple, d’ençà de l’última reforma, no consumeixen combustibles fòssils en recuperar la calor dels propis sistemes de fred.

 1. Com està la indústria càrnia en comparació amb altres indústries en el ranking de sostenibilitat? Quins problemes té? Quins avantatges?

Les preguntes d’aquest punt són massa complexes per contestar de forma clara. Tot i així, us puc comentar que la indústria càrnia, com de l’alimentació en general, és un gran consumidor d’energia pel fet que normalment es treballa amb producte fresc i congelat, portant a mantenir sempre una cadena de fred, per aquest motiu, és necessari mantenir la producció de fred les 24 h dels 365 dies de l’any.

 1. Com valora l’actual conscienciació dels empresaris i el seu compromís amb la sostenibilitat energètica i hídrica?

La consciència és clara, potser no tant cap a la sostenibilitat però sí que cap a una reducció de consum, precisament pel comentat anteriorment de la reducció de consum és proporcional a l’estalvi econòmic.

 1. Conclusions principals de l’estudi presentat.
 • Les instal·lacions de fred analitzades, disposen, en global d’un alt grau d’eficiència i optimització.
 • 2 centres operen amb gasos naturals – R717 / CO2, sense afectació per valors de GWP.
 • 4 centres operen amb gasos HCFC. Aquest fet implica que la majoria de les instal·lacions auditades es veuran afectades l’any 2022 quan es faci efectiva la restricció de la comercialització de gasos amb GWP superior a 150.

 • S’estima el consum associat al fred industrial del 50% del consum total en aquells casos a on únicament es genera fred per temperatures positives. En el cas de demanda per congelació, la proporció pot augmentar fins al 70%.
 • En la majoria dels centres no existeixen sistemes de mesura parcials ni connectats a cap sistema de gestió que permetin establir la relació de consum i cost associada al fred industrial.
 • A escala global, l’estalvi energètic estimat té un valor de 4.017.286 kWh. D’acord amb aquest estalvi energètic, s’ha calculat un estalvi econòmic anual associat de 284.425 €, respecte a una inversió de 1.171.694€, la qual cosa suposa un retorn de la inversió al voltant mitjà de 4,21 anys i estalvi mitjà per centre del 28% amb una mitjana de 7 accions voluntàries per centre.
 1. Quins són els propers passos?

Els propers passos, una vegada les empreses ja disposen de l’auditoria energètica, són avaluar les conclusions per dur a terme aquelles que més s’ajustin en el que podem dir un ROI (Retorn de la inversió) accelerat, després d’aquestes els queden les que han de servir com a full de ruta per les properes inversions a realitzar.