29 setembre, 2021
Splendid Foods

Splendid Foods lidera un projecte per validar la seguretat dels embotits enfront de la salmonel·la

El grup empresarial de la família Garcia-Gassull i Beulas es posa al capdavant del projecte VALSalm, que té com a objectiu validar la seguretat dels embotits crus i curats enfront de la salmonel·la.

Seva, setembre de 2021 – El grup Splendid Foods s’ha convertit en l’impulsor i líder del projecte VALSalm, que té com a objectiu la validació de la seguretat dels embotits crus i curats enfront de la salmonel·la, per aconseguir protegir la salut del consumidor i la marca, evitant alertes i retirades de productes.

Això es farà mitjançant un programa d’execució que contempla la minimització de salmonel·la a través de l’ús de matèries primeres de màxima qualitat microbiològica i bones pràctiques i de la reducció dels nivells de salmonel·la per mitjà de la formulació i el procés.

Per al projecte es desenvoluparan i aplicaran enfocaments metodològics que permetin la validació de la seguretat del procés de producció dels embotits crus-curats enfront de la salmonel·la a través de “challenge test” amb enterobactèries i microbiologia predictiva.

El gerent d’Spendid Foods, David Garcia-Gassull, comenta “aquest projecte demostra una vegada més, el lideratge d’Splendid Foods en projectes innovadors i la bona feina que duem a terme per oferir al consumidor un producte, com el de Can Duran, de qualitat indubtable”.

L’execució del projecte VALSalm compta, a més, amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) com a centre tecnològic i amb les empreses Boadas 1880, Salgot i Noel com a col·laboradores.

El projecte, que començarà al gener de 2022 i s’allargarà fins el 2024, té un pressupost de 244.000€ i s’espera que obtingui una resolució favorable de l’ajuda en innovació dels Grups Operatius del Departament d’Agricultura de la Generalitat 2020 per als projectes pilots innovadors.

Splendid Foods suma aquest nou projecte als que ja està realitzant o ha realitzat, com són:

  • El projecte pilot Embot-IT’s, l’objectiu del qual va ser la millora de l’eficiència en el procés de curació
  • d’embotits mitjançant la digitalització d’assecadors, fent una anàlisi avançada de dades i sistemes intel·ligents d’ajuda a la decisió, coneguts com a Big Data. El projecte va permetre un avanç en les tècniques de curació i una millora de l’eficiència dels processos productius via una reducció del temps d’assecat.
  • El projecte C3, liderat per Granges Ecològiques, empresa del mateix grup empresarial i líder en la producció i elaboració de pollastres i galls dindis ecològics, per a l’obtenció de noves fonts alternatives d’alimentació animal, que té com a objectiu principal estudiar la viabilitat d’obtenció de pinsos i productes d’alimentació animal per a aus, basats en noves fonts alternatives.
  • Diversos projectes de millora d’eficiències energètiques de processos industrials.
  • El projecte realitzat en 2019 per al desenvolupament de tecnologia òptica no destructiva que permeti una anàlisi de les proporcions de magre i greix en les matèries primeres, a fi de garantir mescles eficients en la seva formulació.
  • El projecte de disseny d’un robot per al transport de carros guiats per rails aeris, on es disposen els embotits per al seu procés de curació.
  • El projecte, realitzat el 2018, sobre selecció de truges no reproductores per a millora del perfil lipídic dels embotits curats.