14 desembre, 2020
Can Duran

Millora de la tecnologia en equips i processos

Millora de l’eficiència energètica de l’procés de Snacks de la planta de Splendid Foods, S.A.U. a Seva, mitjançant la substitució dels equips existents per nous equips d’elevada eficiència energètica.