27 abril, 2021
Can Duran

Splendid Foods executa el projecte sobre selecció de truges no reproductores per a millora del perfil lipídic dels embotits curats

Seva, febrer de 2021 – L’objectiu d’aquest projecte, en què ha participat Splendid Foods i que s’ha executat el setembre de 2020, ha estat millorar el perfil lipídic dels embotits a través de la modificació de l’alimentació de l’animal amb la finalitat de millorar l’estat nutricional dels consumidors, i en definitiva, la seva qualitat de vida i benestar.

Per a la consecució dels objectius plantejats ha estat necessari desenvolupar els següents objectius tecnològics específics, que han donat lloc a les principals línies de treball del projecte.

  • Estudi amb lots control i lots prova de truges no reproductores (llavores) amb pastura semiextensiva.
  • Estudi dels efectes de la modificació en l’alimentació de l’animal a nivell del perfil lipídic de la carn.
  • Valoració de la viabilitat d’utilitzar carn de porc amb un millor perfil lipídic com a matèria primera dels embotits en estudi.
  • Avaluació de les propietats nutricionals i sensorials dels embotits.
  • Determinació  del perfil de textura i color dels embotits.
  • Avaluació de la variació dels impactes ambientals atribuïts a la variació de l’alimentació dels animals i identificar els punts crítics de la cadena de valor per a poder optimitzar el consum de recursos i energia.
  • Valoració de l’impacte de la incorporació d’un distintiu de sostenibilitat a nivell d’etiquetatge dels productes com a eina important de màrqueting i difusió: “Obtenció d’embotits amb un perfil nutricional d’alta qualitat i ambientalment responsables”.

Aquest és un Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

 

Amb el suport de: