Categoria: Can Duran

27 abril, 2021
Can Duran

Splendid Foods implanta un projecte d’ús de tecnologia avançada i Big Data per optimitzar el procés de curació dels seus embotits

Seva, febrer de 2021 – Splendid Foods ha posat en marxa en les seves instal·lacions el projecte pilot Embot-IT’s, que té com a objectiu la millora de l’eficiència en el procés de curació d’embotits mitjançant la digitalització d’assecadors i fent una anàlisi avançada de dades i sistemes intel·ligents d’ajuda a la decisió. Això permet reduir els temps de curació i uniformitzar-lo per assegurar la qualitat final del producte, reduint les minves i la matèria excedent.

Aquesta aposta d’Splendid Foods per la innovació i la tecnologia avançada és un pas més que dona l’empresa per estar més a prop de la Indústria 4.0, implantant l’anàlisi de Big Data per als processos industrials, per afrontar així els nous reptes d’eficiència.

A dia d’avui, el fabricant d’embotits de Seva ja ha estat capaç de reduir la durada del procés d’assecatge, fins i tot millorant la qualitat dels productes, a més d’aconseguir un increment en la productivitat per assecador. De la mateixa manera, segueix treballant en el desenvolupament de models de predicció que permetin determinar el moment més òptim, d’acord amb criteris de qualitat, per efectuar la retirada dels lots de productes ja curats, generant així un millor aprofitament dels recursos productius.

El projecte Embot-IT’s està coordinat pel Clúster Innovacc i compta amb la col·laboració de l’empresa Patel (del Grup Vall Companys), l’enginyeria Delsys HDGL Group i el centre tecnològic de Catalunya,  Eurecat. Aquest projecte va obtenir una ajuda en innovació dels Grups Operatius del Departament d’Agricultura de la Generalitat del 2017.

 Aquest és un Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

 

Amb el suport de:

27 abril, 2021
Can Duran

Splendid Foods executa el projecte sobre selecció de truges no reproductores per a millora del perfil lipídic dels embotits curats

Seva, febrer de 2021 – L’objectiu d’aquest projecte, en què ha participat Splendid Foods i que s’ha executat el setembre de 2020, ha estat millorar el perfil lipídic dels embotits a través de la modificació de l’alimentació de l’animal amb la finalitat de millorar l’estat nutricional dels consumidors, i en definitiva, la seva qualitat de vida i benestar.

Per a la consecució dels objectius plantejats ha estat necessari desenvolupar els següents objectius tecnològics específics, que han donat lloc a les principals línies de treball del projecte.

  • Estudi amb lots control i lots prova de truges no reproductores (llavores) amb pastura semiextensiva.
  • Estudi dels efectes de la modificació en l’alimentació de l’animal a nivell del perfil lipídic de la carn.
  • Valoració de la viabilitat d’utilitzar carn de porc amb un millor perfil lipídic com a matèria primera dels embotits en estudi.
  • Avaluació de les propietats nutricionals i sensorials dels embotits.
  • Determinació  del perfil de textura i color dels embotits.
  • Avaluació de la variació dels impactes ambientals atribuïts a la variació de l’alimentació dels animals i identificar els punts crítics de la cadena de valor per a poder optimitzar el consum de recursos i energia.
  • Valoració de l’impacte de la incorporació d’un distintiu de sostenibilitat a nivell d’etiquetatge dels productes com a eina important de màrqueting i difusió: “Obtenció d’embotits amb un perfil nutricional d’alta qualitat i ambientalment responsables”.

Aquest és un Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

 

Amb el suport de:

14 desembre, 2020
Can Duran

Millora de la tecnologia en equips i processos

Millora de l’eficiència energètica de l’procés de Snacks de la planta de Splendid Foods, S.A.U. a Seva, mitjançant la substitució dels equips existents per nous equips d’elevada eficiència energètica.

26 juny, 2020
Can Duran

Splendid Foods rep un ajut europeu FEADER

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a Splendid Foods una subvenció per a les inversions en innovació tecnològica i automatització. L’ajut s’emmarca dins el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i correspon a inversions de modernització de les instal·lacions de l’empresa, ubicada a Seva (Osona).

faeder-can-duran-cartell

 

Què és el FEADER?

El FEADER és l’instrument de finançament per implementar la Política Agrícola Comuna (PAC) i l’estratègia Europa 2020. El seu objectiu és millorar la gestió i la política de control de desenvolupament rural. Els objectius generals del FEADER són el foment de la competitivitat de l’agricultura, la garantia d’una gestió sostenible dels recursos naturals i d’acció pel clima, i el desenvolupament territorial equilibrat de les economies i comunitats rurals mitjançant la creació d’ocupació.